تاریخ : پنجشنبه، 7 دي ماه، 1396
موضوع : هیات,رشته های ورزشی

هادی رضایی سرپرست کاروان ورزشی جاکارتا

هادی رضایی، مدیر تیم های ملی والیبال نشسته به عنوان سرپرست کاروان ایران در بازی های پارا آسیایی 2018 جاکارتا معرفی شد.

رضایی در خصوص انتخاب خود به عنوان سرپرست کاروان ایران در بازیهای پارا آسیایی جاکارتا گفت: با توجه به اینکه تجربه چندین ساله ای در ورزش دارم مرا به عنوان سرپرست کاروان انتخاب کردند و امیدوارم بتوانم این وظیفه را به خوبی انجام دهم.

سرپرست کاروان ایران در بازی های پارا آسیایی اظهار داشت: بزرگترین کاروان را بعد از انقلاب اسلامی در رشته های مختلف به بازی های پارا آسیایی جاکارتا اعزام می کنیم.

وی افزود: ستادی را برای بازی های پارا آسیایی تشکیل می دهیم و از هم اکنون کارهای مختلف مربوط به بازی ها را با فدراسیون های ورزش های نابینایان و کم بینایان و جانبازان و معلولین انجام می دهیم.

رضایی در پایان گفت: اردوهای تیم های ملی نیز از آبان ماه آغاز شده است تا کاروان خوبی را به بازی های پارا آسیایی اعزام کنیم.


منبع این مقاله : :هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی
آدرس این مطلب : http://kh-rscd.ir/936/هادی-رضایی-سرپرست-کاروان-ورزشی-جاکارتا/