تاریخ : سه شنبه، 21 شهريور ماه، 1396
موضوع : هیات,رشته های ورزشی

بسکتبال هرات افغانستان در مشهد

هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین خراسان رضوی میزبان تیم بسکتبال با ویلچیر ایالت هرات افغانستان شد.

تیم بسکتبال با ویلچر ایالت هرات افغانستان جهت چند دیدار دوستانه به مشهد عزیمت کرد. این تیم در مشهد با تیم های بسکتبال باویلچر جانبازان، جوانان خراسان رضوی و تیم خراسان رضوی چند مسابقه دوستانه برگزار کرد.


منبع این مقاله : :هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی
آدرس این مطلب : http://kh-rscd.ir/903/بسکتبال-هرات-افغانستان-در-مشهد/