تاریخ : پنجشنبه، 12 مرداد ماه، 1396
موضوع : هیات,رشته های ورزشی

دعوت شدگان به اردوی تیم ملی

ورزشکاران جانباز و معلول استان خراسان رضوی به اردوهای تیم ملی دعوت شدند.

حسن عبدی به اولین اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچیر از تاریخ 96/5/12 لغایت 96/5/22 در تهران

معصومه جلیلیان به سومین مرحله اردوی تیم ملی تیراندازی از تاریخ 96/5/15 لغایت 96/5/30 در تهران

زهرا دلخوش - راضیه شیرمحمدی به چهارمین اردوی تیم ملی تیر و کمان از تاریخ 96/5/14 لغایت 96/5/25 در تهران

 


منبع این مقاله : :هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی
آدرس این مطلب : http://kh-rscd.ir/881/دعوت-شدگان-به-اردوی-تیم-ملی/