تاریخ : يكشنبه، 10 ارديبهشت ماه، 1396
موضوع : هیات,رشته های ورزشی

والیبالیست ها در اردوی تیم ملی

هفت نفر از هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین خراسان رضوی به اردوهای تیم ملی والیبال نشسته دعوت شدند.

هادی رضایی سرمربی نام آشنای کشور و مهدی بابادی ورزشکار و علی اکبری توپکانلو والیبالیست جوان و همچنین خانم ها معصومه زارعی - ندا پنجه باشی و سمانه قنبرزاده ورزشکاران و معصومه مهرورز سرپرست تیم ملی بانوان از 18 الی 25 اردیبهشت ماه 96 به این اردوها دعوت شده اند.


منبع این مقاله : :هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی
آدرس این مطلب : http://kh-rscd.ir/842/والیبالیست-ها-در-اردوی-تیم-ملی/