تاریخ : شنبه، 9 مرداد ماه، 1395
موضوع : هیات,رشته های ورزشی

تیم ملی والیبال نشسته میهمان هیأت خراسان رضوی

اردوی تیم ملی والیبال نشسته با حضور 14 ورزشکار شروع بکار کرد.

این اردو از روز پنجشنبه 7 مرداد ماه بمدت یک هفته در مشهد در سالن والیبال نشسته مجموعه ورزشی تختی به میزبانی هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین خراسان رضوی برگزار شده است. 

آقایان داود علیپوریان - صادق بیگدلی - عیسی زیراهی - رمضان صالحی - مجید لشکری - مرتضی مهرزاد - مهدی بابادی - حسین گلستانی - مهرزاد مهروان - میثم علیپور - امیرحسین کفشدار - ابوالفضل اولیایی - سیدحسین حسینی و آرش خرمالی ورزشکارانی هستند که در این اردو زیر نظر هادی رضایی (سرمربی) و علیرضا معمری، حسین بخشعلی پور و بهمن تاروردی زاده (مربیان) تمرین خواهند داشت.


منبع این مقاله : :هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی
آدرس این مطلب : http://kh-rscd.ir/725/تیم-ملی-والیبال-نشسته-میهمان-هیأت-خراسان-رضوی/