تاریخ : يكشنبه، 4 آبان ماه، 1393
موضوع : هیات,رشته های ورزشی

گزارش تصویری استقبال از ورزشکاران

افتخارآفرینان مقدمتان گل باران


منبع این مقاله : :هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی
آدرس این مطلب : http://kh-rscd.ir/512/گزارش-تصویری-استقبال-از-ورزشکاران/