تاریخ : دوشنبه، 24 شهريور ماه، 1393
موضوع : هیات,رشته های ورزشی

گزارش تصویری از اردوی تیم ملی وزنه برداری

از اردوی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولین در مشهد با قدردانی از هادی رضایی و مسئولین هیأت خاتمه یافت.


منبع این مقاله : :هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی
آدرس این مطلب : http://kh-rscd.ir/497/گزارش-تصویری-از-اردوی-تیم-ملی-وزنه-برداری/