تاریخ : سه شنبه، 29 بهمن ماه، 1392
موضوع : هیات,رشته های ورزشی

حكم انتصاب آقاي رضايي صادر شد

حكم رياست هادي رضايي به سمت رئيس هيأت ورزشهاي جانبازان و معلولين صادر شد.حاج محمود خسروي وفا طي حكم شماره 270/92/10129 مورخ 92/11/27 هادي رضايي را به سمت رئيس هيأت ورزشهاي جانبازان و معلولين خراسان رضوي منصوب كرد. متن اين حكم بشرح ذيل است:

جناب آقاي هادي رضايي

با اهداي سلام و تحيات، نظر به تجارب ارزنده، سوابق درخشان و فعاليت هاي جنابعالي در زمينه رشد و توسعه ورزش جانبازان و معلولين و با عنايت به تشكيل جلسه مجمع هيئت ورزشهاي جانبازان و معلولين استان خراسان رضوي در مورخ 92/11/3 و بموجب اين حكم، جنابعالي به سمت رياست هيئت ورزشهاي جانبازان و معلولين استان خراسان رضوي به مدت چهار سال منصوب مي شويد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و تحت توجهات حضرت ولي عصر(عج) و با سرلوحه قراردادن راهبرد تفكر، توكل و تلاش در انجام امور محوله و بكارگيري نيروهاي كاردان، متعهد و كارآمد و با سازماندهي متفكرانه و هوشمندانه تمام امكانات و منابع در اختيار و براساس سياست ها و برنامه هاي فدراسيون، حداكثر اهتمام لازم براي اداره بهينه امور جاري ورزشهاي جانبازان و معلولين آن استان را بعمل آورده و در انجام وظايف خطيري كه برعهده داريد و با عنايت به اساسنامه، دستورالعمل ها و تعهدات جاري در امر توسعه و گسترش ورزشهاي جانبازان و معلولين موفق و مؤيد باشيد.
منبع این مقاله : :هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی
آدرس این مطلب : http://kh-rscd.ir/446/حكم-انتصاب-آقاي-رضايي-صادر-شد/