تاریخ : سه شنبه، 19 شهريور ماه، 1392
موضوع : هیات,رشته های ورزشی

ورزشكاران جانباز و معلول در پياده روي صبح و نشاط

همايش بزرگ صبح و نشاط در مشهد برگزار مي شود.اين همايش بزرگ با همت هيأت ورزشهاي همگاني خراسان رضوي صبح روز جمعه با حضور مردم مشهد از ميدان پارك ملت بسوي نمايشگاه بين المللي مشهد برگزار مي شود.

روابط عمومي هيأت ورزشهاي جانبازان و معلولين خراسان رضوي اعلام كرد: طبق هماهنگي هاي بعمل آمده تعدادي از ورزشكاران جانباز و معلول نيز در اين همايش حضور خواهند داشت.

روابط عمومي هيأت همچنين از كليه ورزشكاران جانباز و معلولي كه آمادگي حضور خود و خانواده محترمشان در اين همايش را دارند خواست تا با هماهنگي هيأت در اين همايش زيبا شركت كنند.
منبع این مقاله : :هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی
آدرس این مطلب : http://kh-rscd.ir/378/ورزشكاران-جانباز-و-معلول-در-پياده-روي-صبح-و-نشاط/