تاریخ : سه شنبه، 1 اسفند ماه، 1391
موضوع : هیات,رشته های ورزشی

رقابت بانوان واليباليست در نيشابور

مسابقات واليبال نشسته بانوان قهرماني استان خراسان رضوي در نيشابور برگزار مي شود.مهدي نكاحي رئيس كميته واليبال نشسته هيأت ورزشهاي جانبازان و معلولين خراسان رضوي گفت: دومين مرحله مسابقات واليبال نشسته بانوان قهرماني استان خراسان رضوي در روزهاي پنجشنبه و جمعه سوم و چهارم اسفند ماه در نيشابور با حضور پنج تيم : كاشمر - نيشابور - تربت حيدريه - جناران و مشهد برگزار مي شود.

وي همچنين اعلام كرد: اين مسابقات با همت و مساعدت سازمان بهزيستي خراسان رضوي انجام مي شود كه جا دارد در همينجا از جناب آقاي دكتر پوريوسف معاون محترم توانبخشي آن سازمان بخاطر حمايت هاي خوبشان صميمانه سپاسگزاري كنيم.
منبع این مقاله : :هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی
آدرس این مطلب : http://kh-rscd.ir/310/رقابت-بانوان-واليباليست-در-نيشابور/