تاریخ : سه شنبه، 1 اسفند ماه، 1391
موضوع : هیات,رشته های ورزشی

تسليت و همدردي

با كمال تأسف و تأثر با خبر شديم آقاي توفيق جوادي مربي ارزشمند و دلسوز ورزش جانبازان و معلولين در سوگ مادر خود نشسته است. هيأت ورزشهاي جانبازان و معلولين خراسان رضوي اين ضايعه دردناك را به توفيق جوادي و خانواده محترم وي صميمانه تسليت مي گويد.


منبع این مقاله : :هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی
آدرس این مطلب : http://kh-rscd.ir/309/تسليت-و-همدردي/