تاریخ : پنجشنبه، 11 آبان ماه، 1391
موضوع : هیات

روابط عمومي برتر استان

 

 روابط عمومي هيأت ورزشهاي جانبازان ومعلولين خراسان رضوي موفق به كسب رتبه برتر روابط عمومي در بخش ارتباطات رسانه اي گرديد.

 

 

در دومين جلسه كارگروه روابط عمومي هيأت هاي ورزشي استان خراسان رضوي، هيأت ورزشهاي جانبازان و معلولين خراسان رضوي و دو هيأت ديگر استان موفق به كسب رتبه برتر شده و لوح تقدير و هدايايي نيز از دست مدير روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوي دريافت كرد.

 

در اين كارگروه كه كار آموزش خبر توسط آقاي صفايي مدير فرهنگسراي رسانه انجام مي شد، مطالب آموزشي بسيار جذابي ارائه و نسخه برداري شد. همچنين در اين جلسه مدير روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوي براساس آيتم هايي كه در جلسات قبلي مشخص شده بود، سه هيأت برتر چهارماه اول سال 91 را معرفي كرد.

مهدي نكاحي مسئول روابط عمومي هيأت ورزشهاي جانبازان و معلولين خراسان رضوي هم جهت اخذ لوح تقدير و هديه خود دعوت شد.


منبع این مقاله : :هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی
آدرس این مطلب : http://kh-rscd.ir/252/روابط-عمومي-برتر-استان/