تاریخ : سه شنبه، 15 شهريور ماه، 1401
موضوع : هیات,رشته های ورزشی

ورزش خراسان رضوی با نسرین شاهی

دارنده 2 مدال طلای مسابقات تیراندازی جهانی کره جنوبی 2022 به برنامه تلویزیونی ورزش خراسان رضوی دعوت شد.
به گزارش روابط عمومی هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین خراسان رضوی، با هماهنگی های انجام شده با تهیه کننده برنامه تلویزیونی ورزش خراسان رضوی، خانم نسرین شاهی قهرمان ارزنده استان در رشته تیراندازی و دارنده 2 مدال طلا مسابقات جهانی کره جنوبی 2022 در برنامه روز جمعه 18 شهریور ماه به صورت زنده حضور خواهد یافت.
 

منبع این مقاله : :هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی
آدرس این مطلب : http://kh-rscd.ir/1949/ورزش-خراسان-رضوی-با-نسرین-شاهی/