تاریخ : شنبه، 15 مرداد ماه، 1401
موضوع : هیات,رشته های ورزشی

دهمین اردوی تیم ملی با شش بانوی والیبالیست

شش بانوی والیبالیست خراسان رضوی به دهمین اردوی تیم ملی والیبال نشسته دعوت شدند.
مصطفی صفایی رئیس هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین خراسان رضوی اعلام کرد: این اردو در راستای اعزام به مسابقات جهانی و پاراآسیایی از 18 مرداد ماه به مدت یک هفته در کمپ تیم های ملی فدراسیون برگزار و پروانه باغبانیان به عنوان مربی و معصومه زارعی، زهرا لطفی، ندا پنجه باشی، فاطمه زهرا محمدی و فاطمه جهانی از خراسان رضوی جهت حضور در این اردو دعوت شده اند.
 

منبع این مقاله : :هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی
آدرس این مطلب : http://kh-rscd.ir/1918/دهمین-اردوی-تیم-ملی-با-شش-بانوی-والیبالیست/