تاریخ : جمعه، 17 آبان ماه، 1398
موضوع : هیات,رشته های ورزشی

آخرین روز نمایشگاه ورزش

غرفه هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین خراسان رضوی در روز پایانی نمایشگاه ورزش و تربیت بدنی مورد بازدید مسئولین ارشد استان قرار گرفت. مهندس موسوی مدیرکل اجتماعی استانداری - مهندس صفایی مدیرکل فرهنگی استانداری - آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال - دکتر اصولی عضو شورای اسلامی شهر و رئیس هیأت فوتبال استان - خانم رمارم عضو شورای اسلامی شهر مشهد هریک بطور جداگانه از این غرفه بازدید و از نزدیک با فعالیت های هیأت جانبازان و معلولین استان آشنا شده و گزارش عملکرد این هیأت به نامبردگان ارائه شد.
نمایشگاه ورزش و تربیت بدنی به مدت شش روز در محل پارک ملت مشهد برگزار شد.
 
 
 
 
 
 

منبع این مقاله : :هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی
آدرس این مطلب : http://kh-rscd.ir/1192/آخرین-روز-نمایشگاه-ورزش/